Markante dialogen

EEN VOORDRACHTENCYCLUS ROND MAATSCHAPPELIJKE VRAGEN

Deze lezingenreeks biedt jaarlijks, in een serie van 6 namiddaglezingen, een breed forum aan sprekers over actuele maatschappelijke onderwerpen. Daarmee speelt ze in op onze behoefte aan permanente informatie, vorming, bevraging en uitwisseling.

Locatie: Vormingscentrum Guislain, J. Guislainstraat 43, Gent

Programma 2022 - 2023

Maandag 10 oktober 2022

Hoe gaat de politiek om met de publieke opinie?

Stefaan Walgrave, prof. Politieke wetenschappen UAntwerpen.

Maandag 14 november 2022

Artificiële Intelligentie.

Lode Lauwaert, prof. KULeuven, Hoger Instituut voor wijsbegeerte.

Maandag 12 december 2022

Niet te geloven!De werkelijkheid achter het Nieuwe Testament.

Willie Van Peer, germanist en hoogleraar Universiteit München.

Maandag 16 januari 2023

Tien klimaatacties die werken!

Pieter Boussemaere, historicus en docent klimaat en wereldgeschiedenis aan VIVES Hogeschool Brugge.

Maandag 13 februari 2023

Van ebola tot corona: hoe houden we infectieziekten wereldwijd onder controle?

Erika Vlieghe, diensthoofd Infectieziekten aan het UZA en prof. UAntwerpen.

Maandag 13 maart 2023

De troost van schoonheid.

Eric Rinckhout, germanist, freelance journalist en gastdocent KULeuven. April 2023 Uitstap exclusief voor abonnees.

INFO: markantedialogen@gmail.com

Inschrijven

ABONNEMENTEN

  • Voor Markant-leden en partner € 50 p.p.
  • Voor niet-leden €72 p.p.

Inschrijven via de link op de uitnodiging of via de website markantvzw.be/markant/markante-dialogen
Bedrag overschrijven vóór 15 september 2022 op rekening BE91 3900 7717 5376 van Markante Dialogen met vermelding van je Markant afdeling en je markant lidnummer.

Bij elke lezing vooraf inschrijven!

LOSSE VOORDRACHTEN

  • Voor Markant-leden en partner € 11 p.p.
  • Voor niet-leden € 17 p.p.
  • Voor studenten € 10 p.p.

Inschrijven per voordracht, via de link op de uitnodiging of via de website
Vooraf te betalen op bovenstaand rekeningnummer.

Locatie en aanvang

Vormingscentrum IVV, J.Guislainstraat 45, 9000 Gent
  • Aanvang ………………………………14u
  • Welkom vanaf ……………………..13u30
  • Einde omstreeks…………………..16u30