Voorwaarden Markante Zaken

De actie Markante Zaak is voorbehouden voor leden van Markant, Best Pittig of Artemis.

 • Markant vzw behoudt het recht om zaken te weigeren als ‘Markante Zaak’. Zaken die duidelijk deel uitmaken van een keten zijn niet toegelaten.
 • De eigenaar van de zaak kiest zelf het voordeel dat ze wenst te geven aan onze leden. Dit kan een procentuele korting zijn op het aankoopbedrag, een dubbele korting op de klantenkaart, een attentie voor de verjaardag, een gratis gadget, …
 • De eigenaar verbindt zich ertoe het geregistreerde voordeel te geven aan Markant-, Best Pittig- en Artemis-leden op vertoon van hun lidkaart of mits vermelding van hun lidmaatschapsnummer. Het voordeel geldt voor het ganse gezin van het Markant-, Best Pittig- of Artemis-lid (op vertoon van de kaart).
 • In geval van twijfel i.v.m. het lidmaatschap kan de zaak contact opnemen met Markant vzw via 02 286 93 30 of markantezaken@markantvzw.be.
 • De zaak schrijft zich in voor een periode van 1 jaar. Indien er niet expliciet uitgeschreven wordt na 1 jaar, zal de registratie stilzwijgend verlengd worden en blijft de zaak ‘Markante Zaak’. Uitschrijven kan door een mail te sturen aan markantezaken@markantvzw.be.
 • Bij niet-hernieuwing van het lidmaatschap van Markant, Best Pittig of Artemis, wordt ook de Markante Zaak geschrapt.
 • De eigenaar die het voordeel wenst te wijzigen na de eerste registratie, stuurt een e-mail met het aangepaste voordeel aan markantezaken@markantvzw.be.
 • De eigenaar die de informatie over de zaak wenst te wijzigen, stuurt een e-mail aan markantezaken@markantvzw.be.
 • Markant vzw is niet verantwoordelijk voor de pagina’s van externe zaken waarnaar verwezen wordt.
 • Markant vzw geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het ‘up-to-date’ zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
 • Markant vzw kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Registreer je